Σχετικά με το e-parapono

Γενικά για το E-PARAPONO

Το e-parapono.gr είναι ένας χώρος συνάντησης για την ποιοτική σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εταιριών και των καταναλωτών. Το e-parapono.gr πιστεύει ότι η ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας βασίζεται στην αλληλεπίδραση επιχείρισης-καταναλωτή. Κατά την διαδικασία αυτής της αλληλεπίδρασης, οι καταναλωτές κάνοντας παράπονα, κατευθύνουν τις εταιρίες και οι εταιρίες αναπτύσσουν και βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ των πελάτων και των εταιριών

Οι καταναλωτές που έχουν παράπονα και οι εταιρίες που επιθυμούν να ξανακερδίσουν τους πελάτες τους και να προστατεύσουν τη φήμη των προϊόντων/υπηρεσιών τους συναντώνται στο e-parapono.

Με λίγα λόγια το "e-parapono"

Το e-parapono είναι μια κοινή πλατφόρμα καταναλωτών και εταιριών η οποία:
 • Αναζητά τις λύσεις των παραπόνων των καταναλωτών σχετικά με τις εταιρίες (για προϊόντα ή υπηρεσίες).
 • Οι χρήστες του, έχουν την δυνατότητα να την επισκεφθούν πριν από τις αγορές τους και χρησιμοποιείται σαν ιστοσελίδα σύστασης για να πάρουν απόφαση για τις εταιρίες, σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Βοηθά τις εταιρίες να βρούν λύση στα παράπονα των πελατών για να τους ξανακερδίσουν ή να προστατεύσουν την φήμη τους.
 • Είναι αμερόληπτη και αξιόπιστη.
 • Όλα τα παράπονα/καταγγελίες ελέγχονται, προκειμένου να προφυλαχθούν οι καταναλωτές, από τα νομικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να αποφευχθούν τυχόν ζημιές της εικόνας των εταιριών.

Τι προσφέρουμε στους καταναλωτές;

 • Το e-parapono παρέχει στους καταναλωτές, το περιβάλλον να εκφράσουν τα παράπονα/καταγγελίες τους, για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν λάβει από σχετικές εταιρίες. Αν θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς στο e-parapono, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε τώρα! Είναι εύκολο, αξιόπιστο, γρήγορο και δωρεάν.
 • Οι καταναλωτές επισκέπτονται το e-parapono πριν αποφασίσουν τις αγορές τους. Το e-parapono.gr είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς το οποίο επηρεάζει την συμπεριφορά και την προτίμηση των καταναλωτών, κατά τη φάση της επιλογής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει στους χρήστες του την δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών κατά την διαδικασία επίλυσης των παραπόνων/καταγγελιών τους.

Tι προσφέρουμε στις εταιρίες;

Οι κορυφαίες εταιρείες και οι δημόσιες υπηρεσίες από όλους τους τομείς που δίνουν σημασία και έμφαση στα παράπονα των πελατών τους, χρησιμοποιούν το e-parapono.
 • Υπάρχοντες πελάτες:
 • To e-parapono.gr είναι μια ευκαιρία για να ξανακερδίσετε τους πελάτες σας.
 • Δυνητικοί πελάτες:
 • Τα παράπονα που επιλύονται στο e-parapono.gr δημιουργούν μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε Δυνητικούς ή μελλοντικούς πελάτες.
 • Μηχανισμός αναπληροφόρησης:
 • Τα παράπονα σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία, τονίζουν τα προβλήματα,που εμφανίζονται σε συγκεκριμένους τομείς.
 • Δυνατότητα αναγνώρισης πελατών:
 • Το e-parapono.gr δίνει στις εταιρίες την δυνατότητα να έχουν μια ιδέα για την στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών τους.
 • Aνάλυση και στατιστικά:
 • Για να μπορέσουν να δούν την επιτυχία της εταιρίας τους κατά την διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών και να προσδιορίσουν μια σωστή στρατηγική, για την προώθηση/πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Πολιτική εταιρίας:
 • Είναι μια περιγραφή στην οποία θα μπορείτε να εκφράσετε την σημασία που δίνετε στην ικανοποίηση των πελατών.